Ζωή Βαβίτσα

Η Ζωή Βαβίτσα είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2015. Έχει παρακολουθήσει το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή» των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο.

Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Γρεβενών.