Σοφία Σεΐσογλου

Η Σοφία Σεΐσογλου είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2016, ενώ το 2019 ολοκλήρωσε με άριστα τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο Τμήμα, με Ειδίκευση στις Θετικές Επιστήμες και στις διδακτικές τους. Έχει επιμορφωθεί στο πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική» και στο πρόγραμμα «Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, κατέχει Πτυχίο Πιάνου, πτυχίο γνώσης χειρισμού Η/Υ, ενώ γνωρίζει τα Αγγλικά σε άριστο επίπεδο και τα Γερμανικά σε καλό.

Έχει ολοκληρώσει πρακτικές ασκήσεις σε δημόσια σχολεία της Θεσσαλονίκης, εφαρμόζοντας μεθόδους ομοδοσυνεργατικής μάθησης, Project και δημιουργώντας βίντεο «Slow animation».

Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στον Όμιλο Μελέτης του Δημοτικού Σχολείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ως εκπαιδευτική ξεναγός στα Εκπαιδευτικά Βιωματικά Προγράμματα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και ως ομαδάρχισσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καλοκαίρι στο Αγρόκτημα» της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων με παιδαγωγικό περιεχόμενο, σε ένα εκ των οποίων έχει δημοσιευτεί η διπλωματική της εργασία.

Σήμερα είναι διευθύντρια και διδάσκει στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Smart Junior».