Πρόγραμμα

Α΄ Βάρδια

1ο τμήμα: Μεγάλα Νήπια και Α΄ δημοτικού

2ο τμήμα: Β΄, Γ΄ και Δ΄ δημοτικού

3ο τμήμα: Ε΄ και Στ΄ δημοτικού

1ο τμήμα
2ο τμήμα
3ο τμήμα

Β΄ Βάρδια

1ο τμήμα: Μεγάλα Νήπια 

2ο τμήμα: Α΄ δημοτικού

3ο τμήμα: B΄ δημοτικού

4ο τμήμα: Γ΄,  Δ΄,  Ε΄ και Στ΄ δημοτικού

1ο τμήμα
2ο τμήμα
3ο τμήμα
4ο τμήμα